Velkommen til Gards- og slektshistorie for Tretten

Bakgrunn

Foreldrene mine, Johanne f. Simengård og Erling Arnekleiv kjøpte i 1951 husmannsplassen Sagstugua eller Elvheim som den også ble kalt av søsknene til morfar, Johannes og Guri Simengård.

Etterhvert som jeg vokste til begynte jeg å fatte interesse for egen slekt og hvem som hadde bodd på plassen før oss. Jeg var tidlig klar over at bruket hadde tilhørt Fossum, og at eiendommen en gang hadde vært større. Flere av naboeiendommene hadde oppigjennom tida blitt fradelt.

Derfor starta jeg med bruksnr. 96, Fossum og de underliggende bruksnumrene. Inntil nå, våren 2022, har jeg vært gjennom bruksnumrene 88-99.

Mye av stoffet har jeg funnet i heftene som Einar Bjørnstad utga på 90-tallet. Ellers har de transkriberte kirkebøkene vært til stor hjelp sammen med folketellingene på Digitalarkivet. Stor takk til Tordis Trønnes som alltid hjalp meg når jeg sto fast. Savnet etter henne er stort.

Hvis du oppdager feil og mangler eller har tilleggsopplysninger, er det fint om du skriver til e-postadressa arneklei@online.no.

Matrikkeloversikt og lenker så langt: